เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อหาราได้เสริม

ประเทศไทยเป็นประเทศที่เลี้ยงกุ้งเพื่อการส่งออกมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาเพียงชนิดเดียว

Continue reading “เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อหาราได้เสริม” »

การเลี้ยงกระต่ายให้เจริญเติบโตไว

อาหารมีความสำคัญต่อการเลี้ยงกระต่ายอย่างยิ่งเพราะต้นทุนในการเลี้ยงกระต่ายมากกว่าครึ่งหนึ่งใช้เป็นค่าอาหาร

Continue reading “การเลี้ยงกระต่ายให้เจริญเติบโตไว” »

มาเลี้ยงเต่ากันเถอะ !

เต่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี  ได้รับความนิยมนำมาเลี้ยงและบริโภคกันมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย

Continue reading “มาเลี้ยงเต่ากันเถอะ !” »

การเลี้ยงสุนัขให้เหมาะกับที่อยู่ของเขา

การเลือกและดูแลเลี้ยงดูลูกสุนัขแรกเกิดถึงหย่านม การนำลูกสุนัขมาเลี้ยงนั้น อายุที่สมควรจะนำมาเลี้ยงนั้น ควรเป็นอายุประมาณ 6 ถึง 8 สัปดาห์

Continue reading “การเลี้ยงสุนัขให้เหมาะกับที่อยู่ของเขา” »