อาชีพใหม่สำหรับคนอยากเลี้ยงกุ้งฝอย

อาชีพการเกษตรอีกอย่างหนึ่ง ที่หลายๆท่านคิดไม่ถึง ว่าจะเอามาทำเป็นอาชีพได้

Continue reading “อาชีพใหม่สำหรับคนอยากเลี้ยงกุ้งฝอย” »

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบฟลอค

ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งวิธีการเลี้ยงที่มุ่งเน้นผลตอบแทนสูง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลการะทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรโดยตรง Continue reading “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบฟลอค” »

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมือง หรือเรียกว่า ไก่บ้าน หรือไก่ไทยเป็นไก่ที่เลี้ยงง่าย กินอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้

Continue reading “การเลี้ยงไก่พื้นเมือง” »

มาทำความรู้จักกับจระเข้ !

จระเข้( Crocodile) เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญที่สุด ซึ่งยังคงดํารงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน อยู่ในอันดับ โครโคดีเลีย (Crocodylia) มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป

Continue reading “มาทำความรู้จักกับจระเข้ !” »

มาเลี้ยงกระจงหนูกันเถอะ

ปัจจุบันกระจงหนู  จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้

Continue reading “มาเลี้ยงกระจงหนูกันเถอะ” »