ใครอยากเลี้ยงปูนาฟังทางนี้

โดยธรรมชาติของปูนาแล้ว ในช่วงฤดูฝนใหม่ปูก็จะออกมาจับคู่ หากินในท้องนา สะสมอาหาร ตัวเมียก็จะเริ่มตั้งท้องประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม

Continue reading “ใครอยากเลี้ยงปูนาฟังทางนี้” »

มาเลี้ยงไก่ดำกันเถอะ

ไก่ดำมีทั้งแบบดำทั้งขนจนถึงกระดูกก็มี และมีแบบไก่ดำแต่ขนขาวก็มี ไก่ดำเป็นไก่ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากมองโกลเลีย Continue reading “มาเลี้ยงไก่ดำกันเถอะ” »

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ล่วงหน้าเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการป้องกันมิให้สัตว์เลี้ยงเป็น

Continue reading “การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์” »

มารู้จักวิธีเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์กันเถอะ

อาหารหลักที่ควรให้แฮมสเตอร์ คือ ธัญพืชโดยจะโปรยอาหารลงบนพื้นก็ได้เพราะแฮมสเตอร์ไม่มีนิสัยชอบก้มกิน  Continue reading “มารู้จักวิธีเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์กันเถอะ” »

ข้อระวังเมื่อเลี้ยงชูก้าร์ไกรเดอร์

ชูก้าร์ไกรเดอร์เป็นสัตว์ที่น่ารัก ปัจจุบันนิยมเลี้ยงกันมากขึ้นแต่ควรเลี้ยงให้ถูกวิธี

Continue reading “ข้อระวังเมื่อเลี้ยงชูก้าร์ไกรเดอร์” »