กุ้งเครฟิช สัตว์เลี้ยงที่นิยมมากในปัจจุบัน

การเลี้ยงกุ้งเครฟิช ในตู้ เพื่อความสวยงามควรปูหินกรวดเล็ก รองพื้นตู้ ซึ่งมีมีประโยขน์ต่อกุ้งหลายประการคือ

Continue reading “กุ้งเครฟิช สัตว์เลี้ยงที่นิยมมากในปัจจุบัน” »

อยากเลี้ยงพิทบูลเลี้ยงให้ถูกวิธี

พิทบูล ถูกพัฒนามาจากสายพันธุ์ของ สุนัข บูลด๊อก เดิมทีเป็น สุนัข อเมริกันพิทบูล ที่ใช้งานต้อนฝูงสัตว์ (Cattie dog) เป็นสุนัขเลี้ยงแกะ (Shepherds)

Continue reading “อยากเลี้ยงพิทบูลเลี้ยงให้ถูกวิธี” »

ใครอยากเลี้ยงปูนาฟังทางนี้

โดยธรรมชาติของปูนาแล้ว ในช่วงฤดูฝนใหม่ปูก็จะออกมาจับคู่ หากินในท้องนา สะสมอาหาร ตัวเมียก็จะเริ่มตั้งท้องประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม

Continue reading “ใครอยากเลี้ยงปูนาฟังทางนี้” »

มาเลี้ยงไก่ดำกันเถอะ

ไก่ดำมีทั้งแบบดำทั้งขนจนถึงกระดูกก็มี และมีแบบไก่ดำแต่ขนขาวก็มี ไก่ดำเป็นไก่ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากมองโกลเลีย Continue reading “มาเลี้ยงไก่ดำกันเถอะ” »

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ล่วงหน้าเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการป้องกันมิให้สัตว์เลี้ยงเป็น

Continue reading “การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์” »

มารู้จักวิธีเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์กันเถอะ

อาหารหลักที่ควรให้แฮมสเตอร์ คือ ธัญพืชโดยจะโปรยอาหารลงบนพื้นก็ได้เพราะแฮมสเตอร์ไม่มีนิสัยชอบก้มกิน  Continue reading “มารู้จักวิธีเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์กันเถอะ” »

ข้อระวังเมื่อเลี้ยงชูก้าร์ไกรเดอร์

ชูก้าร์ไกรเดอร์เป็นสัตว์ที่น่ารัก ปัจจุบันนิยมเลี้ยงกันมากขึ้นแต่ควรเลี้ยงให้ถูกวิธี

Continue reading “ข้อระวังเมื่อเลี้ยงชูก้าร์ไกรเดอร์” »

อาชีพใหม่สำหรับคนอยากเลี้ยงกุ้งฝอย

อาชีพการเกษตรอีกอย่างหนึ่ง ที่หลายๆท่านคิดไม่ถึง ว่าจะเอามาทำเป็นอาชีพได้

Continue reading “อาชีพใหม่สำหรับคนอยากเลี้ยงกุ้งฝอย” »

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบฟลอค

ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งวิธีการเลี้ยงที่มุ่งเน้นผลตอบแทนสูง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลการะทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรโดยตรง Continue reading “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบฟลอค” »

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมือง หรือเรียกว่า ไก่บ้าน หรือไก่ไทยเป็นไก่ที่เลี้ยงง่าย กินอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้

Continue reading “การเลี้ยงไก่พื้นเมือง” »