การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ล่วงหน้าเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการป้องกันมิให้สัตว์เลี้ยงเป็น

Continue reading “การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์” »

มารู้จักวิธีเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์กันเถอะ

อาหารหลักที่ควรให้แฮมสเตอร์ คือ ธัญพืชโดยจะโปรยอาหารลงบนพื้นก็ได้เพราะแฮมสเตอร์ไม่มีนิสัยชอบก้มกิน  Continue reading “มารู้จักวิธีเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์กันเถอะ” »

ข้อระวังเมื่อเลี้ยงชูก้าร์ไกรเดอร์

ชูก้าร์ไกรเดอร์เป็นสัตว์ที่น่ารัก ปัจจุบันนิยมเลี้ยงกันมากขึ้นแต่ควรเลี้ยงให้ถูกวิธี

Continue reading “ข้อระวังเมื่อเลี้ยงชูก้าร์ไกรเดอร์” »

อาชีพใหม่สำหรับคนอยากเลี้ยงกุ้งฝอย

อาชีพการเกษตรอีกอย่างหนึ่ง ที่หลายๆท่านคิดไม่ถึง ว่าจะเอามาทำเป็นอาชีพได้

Continue reading “อาชีพใหม่สำหรับคนอยากเลี้ยงกุ้งฝอย” »

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบฟลอค

ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งวิธีการเลี้ยงที่มุ่งเน้นผลตอบแทนสูง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลการะทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรโดยตรง Continue reading “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบฟลอค” »

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมือง หรือเรียกว่า ไก่บ้าน หรือไก่ไทยเป็นไก่ที่เลี้ยงง่าย กินอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้

Continue reading “การเลี้ยงไก่พื้นเมือง” »

มาทำความรู้จักกับจระเข้ !

จระเข้( Crocodile) เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญที่สุด ซึ่งยังคงดํารงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน อยู่ในอันดับ โครโคดีเลีย (Crocodylia) มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป

Continue reading “มาทำความรู้จักกับจระเข้ !” »

มาเลี้ยงกระจงหนูกันเถอะ

ปัจจุบันกระจงหนู  จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้

Continue reading “มาเลี้ยงกระจงหนูกันเถอะ” »

เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อหาราได้เสริม

ประเทศไทยเป็นประเทศที่เลี้ยงกุ้งเพื่อการส่งออกมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาเพียงชนิดเดียว

Continue reading “เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อหาราได้เสริม” »

การเลี้ยงกระต่ายให้เจริญเติบโตไว

อาหารมีความสำคัญต่อการเลี้ยงกระต่ายอย่างยิ่งเพราะต้นทุนในการเลี้ยงกระต่ายมากกว่าครึ่งหนึ่งใช้เป็นค่าอาหาร

Continue reading “การเลี้ยงกระต่ายให้เจริญเติบโตไว” »