สัตว์เศรษฐกิจของออสเตรเลีย

สัตว์เศรษฐกิจของออสเตรเลีย

สัตว์เศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีสัตว์สัตว์เศรษฐกิจ จำพวกไก่ หมู โค กระบือ ส่วนต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียก็คือ แกะ สัตว์เศรษฐกิจ หมายถึง ส…
Read More
วิธีเพาะกุ้งฝอย

วิธีเพาะกุ้งฝอย

สัตว์เศรษฐกิจ
กุ้งฝอย เป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็ก พบได้ทั่วไปในภูมิภาคของประเทศไทย เป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไป เช่น กุ้งเต้น ทอดมันกุ้ง กุ้งฝอยทอด กุ้…
Read More
กุ้งฝอยสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่

กุ้งฝอยสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่

สัตว์เศรษฐกิจ
กุ้งนับเป็นสัตว์เศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่กุ้งตัวใหญ่เท่านั้นแต่ตอนนี้กุ้งฝอยเ…
Read More