“จิ้งหรีด” ยุโรปรับซื้อทำโปรตีนผสมอาหาร

“จิ้งหรีด” ยุโรปรับซื้อทำโปรตีนผสมอาหาร

สัตว์เศรษฐกิจ
ชี้ทางสร้างอาชีพ "จิ้งหรีด" ขึ้นชั้นแมลงเศรษฐกิจมาแรง และโอกาสส่งออกสูง ตลาดประเทศยุโรปกลุ่มอียูรับซื้อทั้งตัวเป็นๆ และบดเป็นโปรตี…
Read More