เกษตรกรนิยมเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามมากขึ้น

เกษตรกรนิยมเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามมากขึ้น

สัตว์เศรษฐกิจ
สาเหตุที่เกษตรกรนิยมเพาะพันธุ์กุ้งชนิดนี้ เนื่องจากกุ้งชนิดนี้เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์…
Read More

ดอร์เมาส์ อัศจรรย์กระรอกจิ๋ว

วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยง, สัตว์เศรษฐกิจ
ดอร์เมาส์ อัศจรรย์กระรอกจิ๋ว "ดอร์เมาส์" อัศจรรย์กระรอกจิ๋ว (เทคโนโลยีชาวบ้าน) โดย พิชิต ไทยยืนวงษ์ คอลัมน์ ปลาสวยงาม คงเป็นไปได้ย…
Read More