เลี้ยงปลาทอง ง่ายๆสบายๆ

วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยง, สัตว์เศรษฐกิจ
ประวัติของปลาทอง ปลาทองมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและญี่ปุ่น ต่อมาถูกนำไปเลี้ยงในยุโรปเมื่อศตวรรษที่ 17 และถูกนำไปเผยแพร่ในอเมริกา ในศ…
Read More