การเลี้ยงไก่ในชนบทเป็นอย่างไร

การเลี้ยงไก่ในชนบทเป็นอย่างไร

วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยง
เป็นการเลี้ยงไก่พื้นเมืองรายย่อย  หรือการเลี้ยงแบบหลังบ้าน  เป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนหรือเป็นรายได้เสริม (เพิ่มเติม&h…
Read More